De invloed van het weer op de personenmobiliteit

Van alle vervoerwijzen is de fietser het meest gevoelig voor het weer, zo blijkt uit een literatuuronderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Uitwisseling tussen vervoerwijzen door veranderende weersomstandigheden gebeurt vooral tussen auto en fiets. De invloed van het weer op mobiliteit verschilt tussen stedelijk en landelijk gebied, tussen leeftijdsgroepen, en tussen verplaatsingsmotieven.