Innovatie in mobiliteit versnellen: succes- en faalfactoren voor het opschalen van mobiliteitsstartups

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) kan voor haar relevante mobiliteitsstartups het beste ondersteunen vanuit een rol als facilitator, wet- en regelgever, innovatieve aanbesteder of partner en/of 'launching customer'. Dit kan in aanvulling op het generieke beleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit blijkt uit het KiM-onderzoek 'Innovatie in mobiliteit versnellen: succes- en faalfactoren voor het opschalen van mobiliteitsstartups'.