Deelauto- en deelfietsmobiliteit in Nederland: ontwikkelingen, effecten en potentie (update 13-10 *)

Het aandeel van de deelauto in de mobiliteit is laag, maar het aanbod van deelauto's in Nederland groeit. Per gebruiker leidt autodelen tot minder autobezit en naar verwachting tot een beperkte daling van broeikasgasemissies. Driekwart van het aantal deelfietsen in ons land bestaat uit de ov-fiets. De deelfiets vervangt vooral het plaatselijk openbaar vervoer (bus, tram, metro), lopen of het gebruik van de eigen fiets, niet de auto. Het is mogelijk het aandeel van de deelmobiliteit in de totale mobiliteit te vergroten, zij het beperkt. Dit blijkt uit het onderzoek 'Deelauto- en deelfietsmobiliteit in Nederland: ontwikkelingen, effecten en potentie'  van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). 

*Update 13-10:  Betreft aanpassingen aan de figuren 4.6 en 5.1 tot en met 5.3. En daaruit volgend aanpassingen in de conclusie en samenvatting.