KiM-programma 2023

Dit programma beschrijft de geplande projecten van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) voor 2023. 

Thema's en flexibiliteit

Om de onderlinge samenhang in de verzameling projecten te verhelderen, onderscheidt het KiM in het programma 9 thema's. Enkele hiervan zijn 'onzekere toekomst', 'duurzame mobiliteit in ontwikkeling', 'afwegen in tijden van schaarste' en 'sturen op bereikbaarheid'. De thema's worden toegelicht in het eerste hoofdstuk van het KiM-programma.

Het KiM gaat flexibel om met nieuwe vragen en veranderende vraagstellingen, en prioriteert hierin in overleg met de beleidsdirecties van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Zo kunnen er nieuwe projecten bij komen en wordt mogelijk een deel van de projecten uit dit programma niet uitgevoerd.
 

Kennisinbreng door het KiM

Het KiM levert kennis voor het mobiliteitsbeleid van IenW. Het doet eigen onderzoek en verzamelt elders ontwikkelde kennis, waarmee IenW beleid kan maken met een stevig kennisfundament. Het KiM draagt deze kennis ook actief uit naar buiten.

Het KiM voert onderzoek uit op verzoek van de beleidsdirecties van IenW. Het gaat in gesprek met de verschillende beleidsdirecties om de kennisvragen te verzamelen. Ook kan het KiM zonder verzoek van een beleidsdirectie een onderzoek starten, wanneer het KiM het van groot belang acht voor het toekomstige beleid maar er nog geen vraag naar is bij beleidsdirecties. Dergelijke onderzoeken zijn echter uitzonderingen. Hoofdstuk 2 in het KiM-programma licht de organisatie, borging van kwaliteit en samenwerking met andere organisaties toe. 

Informatie over projecten

De projecten van het KiM zijn geclusterd tot kennislijnen. Voor informatie over een project kunt u contact opnemen met de kennislijnmanagers via info@kimnet.nl:
•    Arjen 't Hoen voor de kennislijn Mobiliteit en bereikbaarheid.
•    Stefan Verduin voor de kennislijn Duurzaamheid en gebieden. 
•    Pauline Wortelboer voor de kennislijn Beleidsevaluaties en de rol van de overheid.