KiM-programma 2024

Dit programma geeft een overzicht van de (onderzoeks)projecten die het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in 2024 gaat uitvoeren.

Het KiM identificeert voor dit programma 4 lange lijnen. Dit zijn ontwikkelingsrichtingen om de gewenste transities op het terrein van mobiliteit vorm te geven, inclusief effectieve beleidsopties die daaraan bijdragen. De toekomst is uiteraard onzeker, maar dat weerhoudt het KiM er niet van juist over toekomstige ontwikkelingen na te denken. Veel van de onderdelen in dit programma hebben één of meer van deze lange lijnen als achtergrond. Hoofdstuk 2 van het KiM-programma gaat hier verder op in:  

  1. Bereikbaarheid optimaliseren
  2. Duurzame mobiliteit vormgeven
  3. Schaarste en het verdelen van mobiliteit
  4. Faciliteren economie

Het KiM gaat flexibel om met nieuwe vragen en veranderende vraagstellingen, en prioriteert hierin in overleg met de beleidsdirecties van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Zo kunnen er nieuwe projecten bij komen en wordt mogelijk een deel van de projecten uit dit programma niet uitgevoerd.

Kennisinbreng door het KiM

Het KiM maakt analyses van mobiliteit die doorwerken in het beleid. Als zelfstandig instituut binnen IenW levert het KiM kennis die relevant is voor toekomstig mobiliteitsbeleid. Het KiM ondersteunt mobiliteitsbeleid met kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Het KiM neemt een kritische houding aan en is tevens een vertrouwde collega van beleid. Het KiM verricht zelf onderzoek en verzamelt elders ontwikkelde kennis, waarmee IenW beleid kan ontwikkelen met een stevig kennisfundament. Het KiM is onafhankelijk in de uitvoering van onderzoek en publicatie daarvan.

Het KiM stelt het programma op in overleg met de verschillende beleidsdirecties van IenW. In het programma komen zowel vragen vanuit beleid aan de orde als onderzoek dat het KiM zelf initieert. Hoofdstuk 3 in het KiM-programma licht de organisatie, borging van kwaliteit en samenwerking met andere organisaties toe. De directeur van het KiM, Henk Stipdonk, heeft het programma vastgesteld.

Informatie over projecten

De projecten van het KiM zijn geclusterd tot kennislijnen. Voor informatie over een project kunt u contact opnemen met de kennislijnmanagers via info@kimnet.nl:

  • Arjen ’t Hoen voor de kennislijn Mobiliteit en bereikbaarheid.
  • Stefan Verduin voor de kennislijn Duurzaamheid en gebieden. 
  • Pauline Wortelboer voor de kennislijn Beleidsevaluaties en de rol van de overheid.