Publicaties

Publicaties die zijn uitgebracht door het KiM bevatten een korte introtekst, een samenvatting en het volledige onderzoek in een PDF-bestand. Van alle artikelen en presentaties is waar mogelijk het originele bestand opgenomen, en anders wordt verwezen naar de bron via een link. U mag zonder toestemming citeren uit KiM-publicaties onder vermelding van het KiM als bron.

608 publicaties

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
 1. De effecten van COVID-19 op mobiliteit: een analyse van de (wetenschappelijke) literatuur

  Sinds het uitbreken van de COVID-19 pandemie onderzoekt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) geregeld de effecten ...

  Notitie | 23-07-2021 | Roel Faber, Marije Hamersma

 2. Op weg met LEV: de rol van lichte elektrische voertuigen in het mobiliteitssysteem

  In het straatbeeld zien we steeds vaker lichte elektrische voertuigen, zoals elektrische snor- en bromfietsen (e-scooters), ...

  Publicatie | 09-07-2021

 3. Klimaatverandering en het mobiliteitssysteem

  Door klimaatverandering neemt de kans op schade aan de infrastructuur toe, als gevolg van droogte, hitte, hevige neerslag of ...

  Publicatie | 01-07-2021 | Taede Tillema, Saeda Moorman, Martijn van der Horst, Hidde Boonstra, Maarten Kansen

 4. Rapport Deltares: Klimaatgevoeligheid hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en spoor (bijlage bij KiM-rapport Klimaatverandering en het mobiliteitssysteem)

  In het kader van het opstellen van de Integrale Mobiliteitsanalyse/IMA (voorheen de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse/NMCA) ...

  Publicatie | 01-07-2021

 5. Reflectie vanuit parate kennis op Beleidsvoornemen gunning vervoerconcessie hoofdrailnet 2025

  Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft de 'Reflectie vanuit parate kennis op Beleidsvoornemen gunning ...

  Notitie | 29-06-2021 | Peter Bakker, Sytze Rienstra

 6. Thuiswerken, thuisonderwijs en mobiliteit: inzichten MPN meting april 2021

  Het aandeel Nederlanders dat in enige mate thuiswerkt was in april 2021 ongeveer gelijk aan januari 2021, namelijk 48%. Wel ...

  Presentatie | 16-06-2021 | Marije Hamersma, Mathijs de Haas, Roel Faber, Lizet Krabbenborg

 7. Trendprognose wegverkeer 2021-2026

  De verkeersprestatie op het hoofdwegennet (HWN) en op totaal Nederlands grondgebied groeit naar verwachting in de periode ...

  Notitie | 14-06-2021 | Marlinde Knoope, Amelia Huang, Jan Francke

 8. Actualisatie verkenning ov-gebruik 2021-2025

  Het gebruik van het openbaar vervoer (ov) in Nederland kan in 2025 weer op het niveau van voor de coronacrisis in 2019 uitkomen. ...

  Notitie | 14-06-2021 | Jan Francke

 9. Uitkomsten second opinion MKBA A2 Deil-Vught

  Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een ...

  Notitie | 09-06-2021 | Martijn van der Horst, Johan Visser

 10. Verkenning van het concept mobiliteitshub

  Mobiliteitshubs zijn fysieke schakels tussen vervoersmodaliteiten, die naast hun mobiliteitsfunctie ook als concentratiepunt voor ...

  Document (onderzoekspublicatie) | 31-05-2021 | Jan-Jelle Witte, Maria Alonso - González, Tibor Rongen