Publicaties

Publicaties die zijn uitgebracht door het KiM bevatten een korte introtekst, een samenvatting en het volledige onderzoek in een PDF-bestand. Van alle artikelen en presentaties is waar mogelijk het originele bestand opgenomen, en anders wordt verwezen naar de bron via een link. U mag zonder toestemming citeren uit KiM-publicaties onder vermelding van het KiM als bron.

603 publicaties

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
 1. Verkenning Ruimte in het systeem

  In de publicatie 'Contouren van een geïntegreerd vervoersysteem' van december 2018 heeft het Kennisinstituut voor ...

  Document (onderzoekspublicatie) | 04-10-2021 | Jan-Jelle Witte, Johan Visser

 2. Smart mobility in de relatie tot doorstroming op de weg

  Smart mobility systemen kunnen de doorstroming op de weg beïnvloeden, zowel positief als negatief. Maar het is moeilijk om de ...

  Document (onderzoekspublicatie) | 06-09-2021 | Victor Knoop

 3. Perspectieven op netwerkkwaliteit bij schaarse capaciteit Schiphol

  Als het vliegverkeer zich herstelt van de coronapandemie, kan op Schiphol op termijn weer een capaciteitstekort ontstaan. Hoe kan ...

  Document (onderzoekspublicatie) | 06-09-2021 | Sytze Rienstra, Johan Visser

 4. Brexit en de Nederlandse maritieme sector: een verkenning van de gevolgen van mogelijke Britse beleidswijzigingen op de concurrentiepositie van de Nederlandse zeevaart en zeehavens

  Per 1 januari 2021 is de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) in ...

  Publicatie | 12-08-2021 | Olaf Jonkeren

 5. De impact van de coronacrisis op de reistijdwaardering

  Kengetallen voor de reistijdwaardering worden gebruikt voor het bepalen van infrastructuurbaten. Het hoofdveldwerk om deze ...

  Publicatie | 23-07-2021

 6. De effecten van COVID-19 op mobiliteit: een analyse van de (wetenschappelijke) literatuur

  Sinds het uitbreken van de COVID-19 pandemie onderzoekt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) geregeld de effecten ...

  Notitie | 23-07-2021 | Roel Faber, Marije Hamersma

 7. Op weg met LEV: de rol van lichte elektrische voertuigen in het mobiliteitssysteem

  In het straatbeeld zien we steeds vaker lichte elektrische voertuigen, zoals elektrische snor- en bromfietsen (e-scooters), ...

  Publicatie | 09-07-2021

 8. Klimaatverandering en het mobiliteitssysteem

  Door klimaatverandering neemt de kans op schade aan de infrastructuur toe, als gevolg van droogte, hitte, hevige neerslag of ...

  Publicatie | 01-07-2021 | Taede Tillema, Saeda Moorman, Martijn van der Horst, Hidde Boonstra, Maarten Kansen

 9. Rapport Deltares: Klimaatgevoeligheid hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en spoor (bijlage bij KiM-rapport Klimaatverandering en het mobiliteitssysteem)

  In het kader van het opstellen van de Integrale Mobiliteitsanalyse/IMA (voorheen de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse/NMCA) ...

  Publicatie | 01-07-2021

 10. Reflectie vanuit parate kennis op Beleidsvoornemen gunning vervoerconcessie hoofdrailnet 2025

  Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft de 'Reflectie vanuit parate kennis op Beleidsvoornemen gunning ...

  Notitie | 29-06-2021 | Peter Bakker, Sytze Rienstra