MPN vernieuwt vragenlijsten

Hoewel het MPN longitudinaal is, en we de vragenlijsten dus het liefst zoveel mogelijk hetzelfde houden, hebben we de vragenlijsten voor 2017 toch aangepast. Een aantal vragen is verwijderd of aangepast, omdat ze in huidige vorm te weinig informatie boden voor analyses of verouderd waren door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Daarnaast zijn er vragen toegevoegd. Met ingang van 2017 komen er gegevens beschikbaar over het gebruiken en ter beschikking stellen van deelauto’s door respondenten en de mate waarin respondenten duurzaam gedrag vertonen.