Hoe worden de MPN-data gebruikt?

Een groot aantal gebruikers heeft zijn weg naar de MPN-data gevonden en de data gedownload.

Binnenkort zullen we gebruikers vragen welke analyses ze op de data hebben uitgevoerd, wat daarvan de voornaamste uitkomsten waren en of dat eventueel tot publicaties geleid heeft die we op de website kunnen plaatsen.

Naast het feit dat ze hier zelf nieuwsgierig naar zijn, willen we graag gebruikers onderling met elkaar in contact brengen. Ook zijn we benieuwd welke aanvullende databehoefte gebruikers hebben.