Kerncijfers Mobiliteit 2018

In Kerncijfers Mobiliteit 2018 zet het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) compact de belangrijke ontwikkelingen rond de mobiliteit in Nederland op een rij.

De cijfers beslaan de periode 2005-2017 en vullen de belangrijkste reeksen met cijfers van het uitgebreidere Mobiliteitsbeeld 2017 met een jaar aan. Kerncijfers Mobiliteit 2018 geeft ook een geactualiseerd ‘toekomstbeeld’, met het nieuwste inzicht in de verwachte ontwikkelingen op middellange termijn.

Het Mobiliteitsbeeld 2017 blijft dé bron voor wie meer verdieping en verklaring achter de ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar zoekt. Vanaf nu wisselen het Mobiliteitsbeeld en Kerncijfers Mobiliteit elkaar jaarlijks af.

Stand van zaken in Nederlandse mobiliteit

In Kerncijfers Mobiliteit 2018 toont het KiM hoe het autoverkeer groeit. Hoe het gebruik van het openbaar vervoer en de luchtvaart zich ontwikkelt. Of mensen meer zijn gaan lopen of fietsen. En of er meer of minder sprake is van files en verkeersdrukte. Het KiM geeft ook een beeld van welke ontwikkelingen spelen in het goederenvervoer en op het gebied van verkeersveiligheid en milieu.

Toekomstbeeld 2018-2023

Voor de periode 2018-2023 schetst het KiM de ontwikkelingen op de middellange termijn op het gebied van mobiliteit:

  • Het reistijdverlies loopt de komende jaren fors op bij gestage toename van het wegverkeer;
  • Steeds meer reizigerskilometers met het spoor;
  • Voortgaande groei luchtvaart en
  • Goederenvervoer groeit ondanks toenemende onzekerheden.

Data en methoden

De bijlage bij Kerncijfers Mobiliteit 2018 beschrijft de gebruikte methodieken en datareeksen.