Nieuwe data Mobiliteitspanel Nederland (MPN) beschikbaar

Vanaf vandaag zijn nieuwe MPN-data beschikbaar voor wetenschappelijke en beleidsanalyses. Het gaat om de in 2014 ingewonnen data (de zogenaamde 'wave2'). Het databestand bevat gegevens uit de huishoudvragenlijsten, de persoonsvragenlijsten en de door de respondenten ingevulde dagboekjes.

Geinteresseerden kunnen toegang krijgen tot de data nadat zij een verklaring hebben ingevuld en opgestuurd naar het KiM. Heeft u zich vorig jaar al aangemeld, dan kunt u de logingegevens van vorig jaar gebruiken. Meer informatie over toegang tot de data.