KiM publiceert Kerncijfers Mobiliteit 2018, met toekomstbeeld 2018-2023

Jaarlijks zet het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) de meest actuele cijfers op het gebied van de mobiliteit op een rij. Dit jaar in de compacte publicatie Kerncijfers Mobiliteit 2018. Deze vult de belangrijkste reeksen cijfers uit het Mobiliteitsbeeld 2017 aan en licht deze kort toe. Kerncijfers Mobiliteit 2018 bevat verder het toekomstbeeld 2018-2023. Vanaf nu wisselen het Mobiliteitsbeeld en de Kerncijfers Mobiliteit elkaar jaarlijks af.

Kerncijfers Mobiliteit 2018

De Kerncijfers Mobiliteit 2018 laten zien dat in het afgelopen jaar in Nederland het gebruik van auto, fiets en openbaar vervoer (ov) zich ontwikkeld heeft in lijn met de langjarige trends vanaf 2005. Voor wat betreft de omvang van het aantal passagiers op Schiphol, de totale omvang van het goederenvervoer, de overslag van containers in Rotterdam en de luchtvracht is er sprake van historisch hoge waarden. De uitstoot van CO2 door wegverkeer is in het afgelopen jaar licht toegenomen.

Voor de verdieping en verklaring van de cijfers blijft het Mobiliteitsbeeld 2017 de te gebruiken bron. Een bijlage bij Kerncijfers Mobiliteit 2018 beschrijft de gebruikte methodieken en datareeksen.

Toekomstbeeld 2018-2023

Voor de middellange termijn verwacht het KiM de volgende ontwikkelingen:

  • Het reistijdverlies loopt de komende jaren fors op bij gestage groei van het wegverkeer;
  • Steeds meer reizigerskilometers met het spoor;
  • Een voortgaande groei van de luchtvaart;
  • Het goederenvervoer groeit ondanks toenemende onzekerheden.

Jaarlijkse cijfers, met om het jaar een Mobiliteitsbeeld

Vanaf nu verschijnt het Mobiliteitsbeeld om het jaar. De volgende editie staat gepland voor 2019. In de tussenliggende jaren verschijnt de compacte publicatie Kerncijfers Mobiliteit, met een overzicht dat de belangrijkste cijfers uit het Mobiliteitsbeeld een jaar aanvult en kort toelicht. Onderdeel van de Kerncijfers is een geactualiseerd ‘toekomstbeeld’, met het nieuwste inzicht in de verwachte ontwikkelingen op middellange termijn.