Publicaties

Publicaties die zijn uitgebracht door het KiM bevatten een korte introtekst, een samenvatting en het volledige onderzoek in een PDF-bestand. Van alle artikelen en presentaties is waar mogelijk het originele bestand opgenomen, en anders wordt verwezen naar de bron via een link. U mag zonder toestemming citeren uit KiM-publicaties onder vermelding van het KiM als bron.

587 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Verkenning Ruimte in het systeem

In de publicatie 'Contouren van een geïntegreerd vervoersysteem' van december 2018 heeft het Kennisinstituut voor ...

Document (onderzoekspublicatie) | 04-10-2021 | Jan-Jelle Witte, Johan Visser

Smart mobility in de relatie tot doorstroming op de weg

Smart mobility systemen kunnen de doorstroming op de weg beïnvloeden, zowel positief als negatief. Maar het is moeilijk om de ...

Document (onderzoekspublicatie) | 06-09-2021 | Victor Knoop

Perspectieven op netwerkkwaliteit bij schaarse capaciteit Schiphol

Als het vliegverkeer zich herstelt van de coronapandemie, kan op Schiphol op termijn weer een capaciteitstekort ontstaan. Hoe kan ...

Document (onderzoekspublicatie) | 06-09-2021 | Sytze Rienstra, Johan Visser

Brexit en de Nederlandse maritieme sector: een verkenning van de gevolgen van mogelijke Britse beleidswijzigingen op de concurrentiepositie van de Nederlandse zeevaart en zeehavens

Per 1 januari 2021 is de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) in ...

Publicatie | 12-08-2021 | Olaf Jonkeren

De impact van de coronacrisis op de reistijdwaardering

Kengetallen voor de reistijdwaardering worden gebruikt voor het bepalen van infrastructuurbaten. Het hoofdveldwerk om deze ...

Publicatie | 23-07-2021

De effecten van COVID-19 op mobiliteit: een analyse van de (wetenschappelijke) literatuur

Sinds het uitbreken van de COVID-19 pandemie onderzoekt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) geregeld de effecten ...

Notitie | 23-07-2021 | Roel Faber, Marije Hamersma

Op weg met LEV: de rol van lichte elektrische voertuigen in het mobiliteitssysteem

In het straatbeeld zien we steeds vaker lichte elektrische voertuigen, zoals elektrische snor- en bromfietsen (e-scooters), ...

Publicatie | 09-07-2021

Klimaatverandering en het mobiliteitssysteem

Door klimaatverandering neemt de kans op schade aan de infrastructuur toe, als gevolg van droogte, hitte, hevige neerslag of ...

Publicatie | 01-07-2021 | Taede Tillema, Saeda Moorman, Martijn van der Horst, Hidde Boonstra, Maarten Kansen

Rapport Deltares: Klimaatgevoeligheid hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en spoor (bijlage bij KiM-rapport Klimaatverandering en het mobiliteitssysteem)

In het kader van het opstellen van de Integrale Mobiliteitsanalyse/IMA (voorheen de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse/NMCA) ...

Publicatie | 01-07-2021

Reflectie vanuit parate kennis op Beleidsvoornemen gunning vervoerconcessie hoofdrailnet 2025

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft de 'Reflectie vanuit parate kennis op Beleidsvoornemen gunning ...

Notitie | 29-06-2021 | Peter Bakker, Sytze Rienstra